Διαιρέσεις της ημέρας ( Σαντά του Πόντου)

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Πετεινολάλια. Σύναυγα. Χαράζ ή σιαβαχλαεύ (χαράζει η ανατολή).
Χάραγμαν ή σιαβάχ ή σιαβοτχλάεμαν. Σαπάχ νεμαζιν (όταν ο χότζας καλεί σε προσευχή).
Η ανατολή είχε συμβολικό χαρακτήρα ιερότητος (αΐα Ανατολή) και όχι μόνο προσευχόμενοι γύριζαν στην  Ανατολή, αλλά και έβγαιναν στο  ύπαιθρο για να τους δει ο ήλιος που ανέτειλε.
 Σαντά του Πόντου
Εβγαίν ή παίρ  ο ήλεν, ηλέπαρμαν.
 Ο ήλεν  εβγαίν έναν (δύο τρία) γουλάτσια (άνοιγμα των δύο χεριών στα πλάγια).
Γουσλούχ (ώρα 8—9). Ολημέρα (μεσημέρι).
Ο ήλεν  εκατακιφαλλιάεν (πήρε τον κατήφορο).
Κιντιίν (απόγευμα ώρα 3—4). Ο ήλεν βασιλεύ, ηλεβασίλεμαν.
Βραδύν (βραδιάζει). Σκοτεινεύ. Αποβραδίς.
Σκοτία πίσσα (πυκνό σκοτάδι). Μεσανύχτ (το) ή μεσανύχτς (ο). Πουρνός (πρωία). Βραδή (βράδυ). Βραδυσνός (εσπερινός).
Πουρνά (αύριο), πουρνεσνός ή αυρισνός (αυριανός). Οσήμερον (σήμερα), Σημερνός.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah